top of page

Uw gift maakt het verschil

Elke Euro telt!

 

Help ons het natuurgebied De Kuilen te behouden.

 

Uw gift wordt besteed aan 

- Aflossing restschuld van de aankoop grond

- Beplanting

- Kosten oprichting en ontwikkeling

Maak uw gift over naar:

NL 94 INGB 0000 1711 82

t.n.v. Stichting Natuurgebied De Kuilen

bottom of page