top of page
Foto6.jpg

Algemene activiteiten

Stichting Natuurgebied De Kuilen bereikt veel met haar initiatieven. En al deze initiatieven dragen bij aan het uiteindelijke doel dat Natuurgebied De Kuilen een volledig natuurgebied wordt met kleinschalige dagrecreatie. En dus geen nachtrecreatie of andere intensieve evenementen. 

We bouwen aan een plan voor een volledig natuurgebied en hebben de eerste stappen al gezet. Ook besteden we aandacht aan het tegenhouden van initiatieven die ons doel bedreigen, zoals het tegenhouden van de plannen voor het bouwen van een vakantiepark/camping. We zijn erg trots op de vooruitgang die we maken. Hieronder vindt u een overzicht van onze activiteiten en via het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden om ons te helpen.

Petitie

Met onze petitie hebben we als burgerinitiatief 4.369 handtekeningen opgehaald als protest tegen het oprichten van een Vakantiepark in/bij Natuurgebied De Kuilen.

Spandoeken

Via onze Stichting kunt u voor 35 euro een spandoek bestellen en ophangen. Omwonenden en veel andere inwoners van gemeente Mill hebben reeds een spandoek hangen. Wilt u er eentje bestellen? Mail naar info@natuurgebieddekuilen.nl

Grondaankoop

Wij hebben 5,5 ha akker aangekocht. Deze grond willen we samen met de 7,5 ha voormalig crossterrein inzetten voor ons plan. Deze terreinen willen we omvormen tot een prachtig natuurgebied dat tussen het strand en de Langenboomse Bossen in ligt en een overgangsgebied zal vormen. Omdat het ‘crossterrein’ eigendom is van de gemeente willen we het plan samen met de gemeente en met Vereniging Natuurmonumenten (de beheerders van De Kuilen en de Langenboomse Bossen) uitvoeren en het nieuwe terrein beheren. De Milieuvereniging Land van Cuijk helpt ook volop mee, bijvoorbeeld met het ontwerp van de terreinen en inbedding in de bestaande natuur. We zullen samen met vrijwilligers helpen met het bijhouden van al dit moois. Dát is pas samenwerking en burgerparticipatie!

Social Media: Facebook, Instagram, Whatsapp groep

Op zich is dit zeker geen makkelijke opgave maar door steun van de gemeenschap kunnen we de verbetering teweeg brengen. Via onze Social Media kanalen kunt u het nieuws altijd direct volgen.

Plan ontwerpen

Met de missie van onze organisatie in het achterhoofd, werken we aan een plan om de twee gebieden (onze akker plus het voormalige crossterrein) om te vormen tot een volwaardig natuurgebied. Samen met Milieuvereniging Land van Cuijk en Vereniging Natuurmonumenten slaan de bestuurders samen met omwonenden en vrijwilligers de handen in elkaar om dit plan voor deze nieuwe natuur en dit plan goedgekeurd te krijgen bij de gemeente.

VOORMALIG CROSSTERREIN - HOUDEN ALS NATUUR!

Het voormalige crossterrein -7,5 ha groot - werd jaren gebruikt om met motoren te crossen. Omdat dit gebied reeds een bestemming als natuurgebied had kon de gemeente samen met Vereniging Natuurmonumenten om die reden het gebruik als crossterrein stilleggen. Echter, nu wil de gemeente meewerken om dit gebied om te vormen tot een vakantiepark/camping.
Als Stichting Natuurgebied De Kuilen willen we dat dit gebied de huidige Natuurbestemming houdt en juist wordt omgevormd tot een bosrijk natuur-overgangsgebied tussen de Langenboomse Bossen en de natuur van De Kuilen en daarbij zijn volledige natuurwaarde terugkrijgt.

INSPRAAK OP (VOOR-)ONTWERP BESTEMMINGSPLAN

Het plan van onze Stichting is tegenstrijdig aan het plan om een vakantiepark/camping te bouwen en ook tegenstrijdig tot een aantal wensen die de gemeente in de Visie De Kuilen en in het voor-ontwerp bestemmingsplan heeft opgeschreven. 
Onze Stichting zal alle belanghebbenden activeren om inspraak te leveren op de formele gemeentelijke plannen die een risico kunnen vormen voor De Kuilen als volledig en volwaardig natuurgebied.

CONTACT ONDERHOUDEN MET DIVERSE BELANGHEBBENDEN

Wij willen een goed contact onderhouden met alle belanghebbenden, denk hierbij aan gemeente, omwonenden, inwoners gemeente, Milieuvereniging Land van Cuijk, Vereniging Natuurmonumenten, exploitanten dagpaviljoen en strand, politieke partijen etcetera.

NATUURGEBIED INRICHTEN EN BEHEREN

Als het plan definitief is, en de financiele middelen voldoende voorhanden zijn, zal het plan worden uitgevoerd - en het natuurgebied worden ingericht, 
Na deze fase zal het gebied worden beheerd zodat de natuur ongestoord kan uitgroeien tot het volledige plan!

bottom of page