top of page
Een boom planten

Een boom adopteren?

Op 5 december 2023 gingen de eerste 150 grote bomen de grond in. 

Met de hulp van zo'n 20 vrijwilligers hebben we iedere boom op de juiste plek geplanten in de 'nieuwe natuur' rondom De Kuilen. 

Het is mogelijk om ons financieel te steunen door 1 van deze grote(re) bomen te adopteren. 

Hiermee zorgt u dat wij deze nieuwe natuur verder kunnen aanleggen (aanschaf aanplant kleinere struiken en bomen die in het najaar 2024 de grond in zullen gaan. Ook kunnen we met dit geld onze restschuld aflossen die we hebben overgehouden na de aankoop van de akker die we nu omvormen tot nieuwe natuur. Kortom, dit geld komt goed terecht. 

Wat betekent het adopteren van 1 van onze grotere bomen? 

Als je besluit een boom te adopteren zullen we 1 van de 150 bomen aan jou als adoptant koppelen. Iedere boom heeft een nummer en een unieke geo-locatie (hiermee kun je de boom localiseren op bijv Google maps). 

Op onze website wordt een lijst bijgehouden van deze bomen waarop te zien is of een boom geadopteerd is, en door wie (uiteraard als je wilt dat je naam getoond wordt). Ook kan op onze website een boodschap bij deze adoptie worden opgenomen. Bijvoorbeeld waarom je de adoptie doet.

Je ontvangt ook een adoptie certificaat thuis. Hierop staat het nummer van de boom, de geo-locatie en eventueel je naam en een boodschap. 

Tenslotte is het mogelijk om een houten bordje erbij te bestellen dat op de paal naast de boom gehangen wordt. Hierop kan bijv de naam of een boodschap gegraveerd worden. We kiezen voor een duurzaam bordje, dit zal na enkele jaren vergaan. 

Uiteraard betekent de adoptie niet dat deze boom 'echt' van jou wordt. Omdat deze boom geplant is in de grond blijft deze eigendom van onze Stichting. Het is dus een symbolische adoptie. 

Wat verwachten we verder van jou als adoptant? We hopen dat we je een plezier doen met de nieuwe natuur. Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door Natuurmonumenten. Dit betekent ook dat de regels rondom natuurgebieden ook hier gelden. Hiermee zorgen we ervoor dat deze natuur mooi blijft en lang stand houdt.

Tree Hugger

Adopteer een boom

Het adopteren van een boom kost 150 euro. 

Deze boom is reeds geplant.

Je ontvangt een certificaat en in ons adoptie-register zullen we de adoptie vermelden.

Tree Hugger
bottom of page