top of page

ANBI

Als Stichting Natuurgebied De Kuilen zijn we blij dat we zijn aangemerkt als ANBI-stichting. Dit maakt duidelijk dat wij werken aan een maatschappelijk, goed doel.


Daarnaast is dit belastingtechnisch gunstig voor betrokkenen die een gift/donatie willen doen aan ons als stichting. Betreffende gift/donatie aan een ANBI-stichting is onder voorwaarden aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Eénmalige giften zijn aftrekbaar boven een bepaalde drempel, periodieke (5-jaar) giften zijn 100% aftrekbaar, er geldt dan geen drempel.

Meer informatie en de gegevens die u nodig heeft voor aftrekbaarheid van uw gift vindt u hieronder. 

Goed voor U, goed voor onze natuur !

Praktische details over Stichting Natuurgebied De Kuilen

Ons beleidsplan

Doel

Stichting Natuurgebied De Kuilen is opgericht door omwonenden en betrokkenen van natuurgebied De Kuilen. De stichting maakt zich hard voor het behoud en de ontwikkeling van natuurgebied De Kuilen.

Als stichting hebben we geen enkel winstoogmerk. De enige opbrengst die telt is een mooi, blijvend natuurgebied De Kuilen.

 

Strategie

We zijn bereid ons doel bij de bron aan te pakken en bouwen een plan voor een volledig natuurgebied, maar ook focussen we op het tegenhouden van initiatieven die ons doel bedreigen, zoals het tegenhouden van de plannen voor het bouwen van een vakantiepark/camping.

Dit doen we door plannen in te dienen en te realiseren voor uitbreiding van het natuurgebied, door aankoop van grond voor deze uitbreiding, door leuke activiteiten op en rondom de Kuilen te organiseren en dit alles in samenwerking met Natuurmonumenten en Milieuvereniging Land van Cuijk.

Waar nodig tekenen we bezwaar aan tegen ontwikkelingen, m.b.t. natuurgebied De Kuilen, die strijdig zijn met ons doel. Hierbij informeren en mobiliseren we betrokkenen om een dergelijk bezwaar kracht bij te zetten.

 

Financiën

Alles kost geld, dus ook het uitbreiden en behouden van het mooie natuurgebied. Stichting Natuurgebied De Kuilen werft gelden door:

  • Verkrijgen van subsidies

  • Deelnemen aan fondsen

  • Giften en schenkingen

Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling

Belastingdienst geeft informatie

Meer informatie over  de voorwaarden voor belasting'vriendelijk' schenken aan een ANBI-stichting:

Zijn giften aan goede doelen aftrekbaar? (belastingdienst.nl)

bottom of page