top of page

Financiële verslagen

Stichting Natuurgebied De Kuilen is volledig

open en transparant over de financiële stand van zaken. 

Als ANBI-Stichting zijn we verplicht om één keer per jaar een financiële 

verslaglegging te doen.

Dit doen we in het eerste kwartaal van ieder kalenderjaar. 

Hieronder vindt u de verslagen, voor inhoudelijke vragen mailt u naar de penningmeester op info@natuurgebieddekuilen.nl

2022

Het jaar 2022 heeft in het teken gestaan van twee grote financiële onderwerpen:

1. de aankoop van de 5,5 ha landbouwgrond

2. het laten opstellen van een rapport voor fase 2

1. Aankoop landbouwgrond

In samenwerking met Provincie Noord Brabant (GOB subsidie), mede-aankopers, schenkers en leners is de aankoop op 21 februari 2022 notarieel afgerond.

2. Rapport fase 2 (oa de voormalige crossbaan)

De Stichting wil doorpakken als het gaat om een mooier natuurgebied De Kuilen. Om besluitvormers (gemeente/provincie) en omwonenden/belanghebbenden mee te nemen en te overtuigen is door een erkend bureau (Bureau Waardenburg) een rapport opgesteld voor wat we nu fase 2 noemen.

Financiële Cijfers

Saldo Bank + Cash - Leningen op:

        1 januari 2023: - € 37.358,67

31 december 2023: - € 27.876,46

In/uit gedurende 2023:

Bank Bij: € 21.120,00

Bank Af: € 11.537,70 

Cash Bij: €      100,00 

 

2023

Het jaar 2023 heeft in het teken gestaan van twee grote financiële onderwerpen:

1.  Analyse en onderzoek Fase 2

2. Aanplanten grond en Adoptiebomen

1. Vervolg - Analyse en onderzoek Fase 2 

Na de aankoop landbouwgrond in 2022 zagen we als stichting de mogelijkheid om De Kuilen nog mooier te maken. Nadat we de financiering rond hadden, hebben we in 2022 voor Fase 2 een plan laten opstellen met een gerenommeerd onderzoeksbureau. Dit plan hebben we in 2023 nog wat aangescherpt en voorgelegd aan de gemeente Land van Cuijk en de gemeente onderschrijft inmiddels de richting van dit plan en heeft een projectleider aangewezen om uitvoering te begeleiden. De Stichting is gesprekspartner samen met de andere relevante partijen. 

2. Aanplanten aangekochte grond en adoptiebomen

Eindelijk was het zover; het voormalig landbouwgrond werd beplant met 140 bomen. Deze actie ging gepaard met de mogelijkheid voor het adopteren van de bomen. De opbrengst van deze adoptie-actie, samen met de ontvangen subsidie Kernendemocratie, heeft bijgedragen aan de kostendekking en aan het verminderen van de schuldenlast

bottom of page