top of page

Een nieuw hoogtepunt voor de “Longen van het Land van Cuijk”

Dorine Peters

8 mei 2023

Onze visie voor de toekomst van Natuurgebied De Kuilen staat op papier! De Stichting is verheugd dat dit breed gedragen plan aan de gemeente is aangeboden door onze voorzitter, Marlin van Hal. We verwachten nu samen met de gemeente Land van Cuijk de volgende stappen te zetten om de toekomst van De Kuilen te waarborgen.

We zullen onze visie te zijner tijd uitvoerig met alle belanghebbenden bespreken, maar hier is meer voor nodig dan een kort nieuwsbericht. Wel kunnen we al laten weten dat het plan tot stand is gekomen in samenwerking met verschillende betrokkenen. Ook hebben we de expertise van landschapsontwerpers en een ecoloog benut om zo een beter begrip van de omgeving te krijgen. Hier zijn zeer interessante wetenswaardigheden uit naar voren gekomen, die wij in komende nieuwsberichten met iedereen zullen delen.

In een notendop zien wij voor de toekomst van De Kuilen een prachtig natuurgebied dat verschillende andere natuurgebieden met elkaar verbindt. Een gebied dat ook ruimte biedt aan dagrecreatie en dat tot stand is gekomen door samenwerking met de verschillende belangengroepen. Op deze manier wordt Natuurgebied De Kuilen echt “De Longen van het Land van Cuijk.

Houd deze nieuwsberichten goed in de gaten waarin we iedereen op de hoogte houden van de vorderingen met de Gemeente. Immers, samenwerking is de sleutel tot ons mooie gebied!

bottom of page