top of page

Ons plan in het kort

  • 13 Hectare nieuwe natuur voor én door de inwoners van Gemeente Land van Cuijk (kernen Langenboom en Mill) aan de Kuilen.

  • We willen niet alleen de landbouwgrond (5,5 ha) ontwikkelen maar ook de voormalige motorcrossbaan (7,5 ha) en de parkeerplaatsen omvormen tot nieuwe natuur en we willen alles op natuurlijke wijze laten overlopen naar het strandbad.

  • We willen het asfalt saneren van de fazantweg (vanaf de kleine parkeerplaats tot de voormalige crossbaan), alle hekken en alle bebouwing verwijderen (met uitzondering van het paviljoen) en we creëren zo prachtige nieuwe natuur die een eenheid vormt met de al bestaande recreatiegebied en de natuurgebieden

  • We verplaatsen de grote parkeerplaats richting de ingang van het Strandbad (ter hoogte van de voormalige surfschool en de huidige kleine parkeerplaats).

Vele handen slaan ineen om ons burgerinitiatief een groot succes te maken!
  • Milieuvereniging Land van Cuijk is betrokken bij het ontwerp en beheerplan van het nieuwe natuurgebied. Hiermee garanderen we dat natuur en recreatie goed blijven samen gaan.

  • De financiering van de 5,5 ha van de Stichting komt gedeeltelijk tot stand met subsidies van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Zij helpen de Stichting met een bedrag voor de aankoop en voor de aanplant van de gewassen.

  • Natuurmonumenten zal het beheer kosteloos op zich nemen en ook ondersteunen bij de aanplanting en inrichting van het gebied. Zij zetten hun kennis, ervaring en middelen in om de natuurgebieden met ons te ontwikkelen, te borgen en te beheren.

  • Tot slot zullen omwonenden en betrokkenen eigen gelden inbrengen om Natuurgebied De Kuilen aan te kopen. De Stichting zal actief vrijwilligers zoeken. Zodat deze zich samen inzetten om de natuur, het terrein verder te ontwikkelen. Zodat we dit prachtige gebied borgen voor toekomstige generaties.

  • NB: onze plannen zijn gemaakt toen gemeente Land van Cuijk nog niet was gevormd. Gemeente Mill & St. Hubert is inmiddels opgegaan in gemeente Land van Cuijk. De Kuilen ligt in de kernen Mill en Langenboom van deze gemeente. 

Ons Plan

Plan de kuilen_13.jpg
23-08-21_schetsontwerp-v2_projectplanDeKuilen_TGe1024_1.jpg
Plan de kuilen_15.jpg

Als we klaar zijn!

Plan de kuilen_16.jpg
Plan de kuilen_17.jpg
Plan de kuilen_19.jpg
bottom of page